τίθημι

Capitello modanatura mo 01.svg Greco anticoModifica

 Verbo

τίθημι

  1. porre
  2. istituire

  PronunciaModifica

tìtʰemi

  Termini correlatiModifica

  Paradigma

Presente τίθημι, Futuro θήσω, Aoristo ἔθηκα, Perfetto τέθεικα, τέθηκα, Perfetto Medio Passivo τέθειμαι, Aoristo Passivo ἐτέθην, Futuro Passivo τεθήσομαι.