ך

כף סופית (kaf sofit)

  1. undicesima lettera dell'alfabeto ebraico a fine parola (confronta con כ)