נ

נון (nun)

  1. quattordicesima lettera dell'alfabeto ebraico