פֿרײַטיק

bordered YiddishModifica

 Sostantivo

פֿרײַטיק m (transl. fraytik) (pl.: פֿרײַטיקן)

  1. venerdì