கோட்டுத்துண்டு

Flag of India.svg TamilModifica

 Sostantivo

கோட்டுத்துண்டு

  1. (matematica) (geometria) segmento