వ్యవసాయం

Telugu modifica

 Sostantivo

వ్యవసాయం

  1. agricoltura