ג

גימל (ghìmel)

  1. terza lettera dell'alfabeto ebraico