ה

הא (he)

  1. quinta lettera dell'alfabeto ebraico