ץ

צדי סופית (tsadi sofìt)

  1. diciassettesima lettera dell'alfabeto ebraico in fine di parola

(confronta con צ)