CineseModifica

 

 Aggettivo numerale

CardinaleModifica

 1. nove

  PronunciaModifica

pinyin jiu3

GiapponeseModifica

  KanjiModifica

 
(kanji di grado 1)
Goon: ku
Kan'on: kyū, kiu (storica)
Kun: kokono, kokonotsu
Nanori: ichijiku, ichinoku, kono, hisashi
Def: nove

(kanji di grado 1)

  PronunciaModifica

 1. Goon: (ku)
 2. Kan'on: きゅう (kyū), きう (kiu) (storica)
 3. Kun: ここの (kokono), ここのつ (九つ, kokonotsu)
 4. Nanori: いちじく (ichijiku), いちのく (ichinoku), この (kono), ひさし (hisashi)

 Aggettivo numerale

CardinaleModifica

(hiragana , rōmaji ku)

 1. (matematica) (aritmetica) nove, 9

 Sostantivo

(hiragana , rōmaji ku)

 1. nove

 Aggettivo numerale

CardinaleModifica

(hiragana きゅう, rōmaji kyū, hiragana storico きう)

 1. (matematica) (aritmetica) nove, 9

 Sostantivo

(hiragana きゅう, rōmaji kyū, hiragana storico きう)

 1. nove

Suffisso

(hiragana ここの, rōmaji -kokono)

 1. nove

 Aggettivo numerale

CardinaleModifica

(hiragana この, rōmaji kono)

 1. (matematica) (aritmetica) nove, 9

  Parole derivateModifica