Template:3decln as si par

Terza declinazione neutra in sibilante (-ας) parossitona

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo τὸ {{{1}}}ας τὼ {{{1}}}α τὰ {{{1}}}α
Genitivo τοῦ {{{1}}}ως τοῖν {{{2}}}ῷν τῶν {{{2}}}ῶν
Dativo τῷ {{{1}}}ᾳ τοῖν {{{2}}}ῷν τοῖς {{{1}}}ασι
Accusativo τὸ {{{1}}}ας τὼ {{{1}}}α τὰ {{{1}}}α
Vocativo ὦ {{{1}}}ας ὦ {{{1}}}α ὦ {{{1}}}α