Template:3decln as si per

Terza declinazione neutra in sibilante (-ας) perispomena

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo τὸ {{{1}}}ας τὼ {{{1}}}α τὰ {{{1}}}α
Genitivo τοῦ {{{2}}}ως τοῖν {{{3}}}ῷν τῶν {{{3}}}ῶν
Dativo τῷ {{{2}}}ᾳ τοῖν {{{3}}}ῷν τοῖς {{{2}}}ασι
Accusativo τὸ {{{1}}}ας τὼ {{{1}}}α τὰ {{{1}}}α
Vocativo ὦ {{{1}}}ας ὦ {{{1}}}α ὦ {{{1}}}α