shut

  1. chiudere

shut

  1. chiusura, saldatura