στρατιά

  1. esercito

Prima declinazione femminile in α pura lunga ossitona

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo ἡ στρατιά τὰ στρατιά αἱ στρατιαί
Genitivo τῆς στρατιᾶς ταῖν στρατιαῖν τῶν στρατιῶν
Dativo τῇ στρατιᾷ ταῖν στρατιαῖν ταῖς στρατιαῖς
Accusativo τὴν στρατιάν τὰ στρατιά τὰς στρατιάς
Vocativo ὦ στρατιά ὦ στρατιά ὦ στρατιαί