πετάννυμι

Greco antico modifica

 Verbo

πετάννυμι

  1. distendere

  Pronuncia modifica

petànnǖmi

  Termini correlati modifica

  Paradigma

Presente πετάννυμι, Futuro πετάσω, πετῶ, Aoristo ἐπέτασα, Perfetto πεπέτακα, Perfetto Medio Passivo πέπτμαι, πεπέτασμαι (raro), Aoristo Passivo ἐπετάθην, Futuro Passivo (non attestato).