στίγμα

Terza declinazione neutra in dentale semplice parossitona

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo τὸ στίγμα τὼ στίγματε τὰ στίγματα
Genitivo τοῦ στίγματος τοῖν στίγτοιν τῶν στίγτων
Dativo τῷ στίγματι τοῖν στίγτοιν τοῖς στίγμασι(ν)
Accusativo τὸ στίγμα τὼ στίγματε τὰ στίγματα
Vocativo ὦ στίγμα ὦ στίγματε ὦ στίγματα
  1. puntura
stìgma