ἥλιος

  1. sole

Seconda declinazione maschile parossitona

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo ὁ ἥλιος τὼ ἥλιω οἱ ἥλιοι
Genitivo τοῦ ἥλιου τοῖν ἥλιοιν τῶν ἥλιων
Dativo τῷ ἥλιῳ τοῖν ἥλιοιν τοῖς ἥλιοις
Accusativo τὸν ἥλιον τὼ ἥλιω τοὺς ἥλιους
Vocativo ὦ ἥλιε ὦ ἥλιω ὦ ἥλιοι


  1. Ἥλιος