γονεύς

Terza declinazione maschile in -ευ ossitona
Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo ὁ γονεύς τὼ γονέε οἱ γονεῖς (o γονῆς)
Genitivo τοῦ γονέως τοῖν γονέοιν τῶν γονέων
Dativo τῷ γονεῖ τοῖν γονέοιν τοῖς γονεῦσιν
Accusativo τὸν γονέα τὼ γονέε τοὺς γονέας (o γονεῖς)
Vocativo ὦ γονεῦ ὦ γονέε ὦ γονεῖς (o γονῆς)
  1. genitore

gonèus