θάνατος

Seconda declinazione femminile proparossitona

Caso Singolare Duale Plurale
Nominativo ἡ θάνατος τὰ θανάτω αἱ θάνατοι
Genitivo τῆς θανάτου ταῖν θανάτοιν τῶν θανάτων
Dativo τῇ θανάτῳ ταῖν θανάτοιν ταῖς θανάτοις
Accusativo τὴν θάνατον τὰ θανάτω τὰς θάνατους
Vocativo ὦ θάνατε ὦ θανάτω ὦ θάνατοι
  1. morte
tʰànatos