τρέφω

Capitello modanatura mo 01.svg Greco anticoModifica

 Verbo

τρέφω

  1. nutrire

  PronunciaModifica

trèpʰo

  Termini correlatiModifica

  Paradigma

Presente τρέφω, Futuro θρέψω, Aoristo ἔθρεψα, ἔτραφον, Perfetto τέτροφα (identico a τέτροφα), Perfetto Medio Passivo τέθραμμαι, Aoristo Passivo ἐθρέφθην, ἐτράφην, Futuro Passivo τραφήσομαι.

Da non confondere conModifica