ὁράω

Capitello modanatura mo 01.svg Greco anticoModifica

 Verbo

ὁράω

  1. vedere
  2. (nel perfetto terzo, nel piuccheperfetto terzo e nel futuro anteriore) sapere

  PronunciaModifica

horào

  Termini correlatiModifica

  Paradigma

Presente ὁράω, Futuro ὄψομαι, Aoristo εἶδον, Perfetto ἑόρακα, ἑώρακα, ὁρώρακα (dal tema ὁρ) ; ὄπωπα (dal tema ὀπ); οἶδα (3°, significa sapere, dal tema εἰδ/οἰδ/ἰδ), Perfetto Medio Passivo ἑώραμαι, ὦμμαι, Aoristo Passivo ὤφθην, Futuro Passivo ὀφθήσομαι.