λέγω

Capitello modanatura mo 01.svg Greco anticoModifica

 Verbo

λέγω

  1. raccogliere

  PronunciaModifica

lègo

  Termini correlatiModifica

  Paradigma

Presente λέγω, Futuro λέξω, Aoristo ἔλεξα, Perfetto εἴλοχα, Perfetto Medio Passivo εἴλεγμαι, Aoristo Passivo ἐλέχθην, ἐλέγην, Futuro Passivo λεγήσομαι.

 Verbo

λέγω

  1. dire

  PronunciaModifica

lègo

  Termini correlatiModifica

  Paradigma

Presente λέγω, Futuro λέξω, ἐρῶ, Aoristo ἔλεξα, εἶπον, Perfetto λέλεχα, εἴρηκα, Perfetto Medio Passivo λέλεγμαι, εἴρημαι, Aoristo Passivo ἐλέχθην, ἐρρήθην, Futuro Passivo λεχθήσομαι, ῥηθησομαι.