prudente m e f sing (pl.: prudenti)

  1. che usa prudenza

prudente

  1. participio presente di singolare di prudere
pru | dèn | te

IPA: /pruˈdɛnte/

dal latino prudens riduzione di provĭdens

giudizioso
participio presente di prudere

prudente

portoghese  singolare   plurale 
 maschile    prudente    prudentes 
 femminile    prudente    prudentes 
  1. prudente

dal latino prudens

prudente

spagnolo  singolare   plurale 
 maschile    prudente    prudentes 
 femminile    prudente    prudentes 
  1. prudente
  2. saggio, giudizioso

dal latino prudens